ДОМА

За Геосфера

Проекти

Натпревари

Соопштенија

Фото-галерија

Екскурзии

Коментари

Занимливости

Гео-прозорец

 


КОНТАКТ СО

РГД „ГЕОСФЕРА“

 

Адреса:

„Партизанска“ 27/17

7000 Битола

Р. Македонија

 

e-mail: rgdgeosfera@yahoo.com

 

жиро сметка: 500000000508889

даночен број:

4002006172226

Стопанска банка

а.д. Битола

 

 

 

 
 

 

На 10.04.20010 год. во ОУ „Елпида Караманди“ - Битола се одржаа регионалните натпревари по географија. На натпреварите зедоа учество 23 ученици од општина Битола и Демир Хисар.

По извршеното тестирање на учениците и прегледувањето на тестовите, беа соопштени следниве резултати:

 

Битола и околината (Основни училишта):

 

Место

Бодови

Име и Презиме на ученикот

Училиште

Место

Име и презиме на менторот

1 103 Стефан Беговски

Елпида Караманди

Битола

Лука Карапетровски

1 103 Дарко Гиковски

Елпида Караманди

Битола

Лука Карапетровски

2 101 Петар Подлешанов

Коле Канински

Битола

Методиј Богоевски
3 99 Софија Размовска

Коле Канински

Битола

Методиј Богоевски
3 99 Александар Бончановски Даме Груев Битола

Тања Бунарџиевска

4 96 Ана Сиљановска

Стив Наумов

Битола

БистрицаСтојановска

5 95 Кристина Коларовска

Гоце Делчев

Битола

Мирјана Георгиевска

6 89 Ана Младеновска

Гоце Делчев

Битола

Мирјана Георгиевска

7 87 Ивана Михајлобска

Стив Наумов

Битола

БистрицаСтојановска

8 84 Ивана Ташковска Крсте П. Мисирков

с.Бистрица

Трајанка Гелевска
9 83 Игор Кутлешовски

Тодор Ангелевски

Битола

Гордана Бошковска

9 83 Мартина Јовановска Даме Груев Битола

Тања Бунарџиевска

10 73 Теодора Цветковска

Св.Климент Охридски

Битола

Бранко Стојановски
11 64 Викторија Костовска

Св. Кирил и Методиј

Битола

Мирјана Планчак

12 62 Филип Стојковиќ

Тодор Ангелевски

Битола

Гордана Бошковска

13 60 Марија Коруновска Крсте П. Мисирков

с.Бистрица

Трајанка Гелевска
14 50 Христијан Петровски

Св. Кирил и Методиј

Битола

Мирјана Планчак

   

 

Битола и Демир Хисар (Гимназии и стручни училишта):

 

Место

Бодови

Име и Презиме на ученикот

Училиште

Место

Име и презиме на менторот

1 74 Иван Матевски

Јосип Броз - Тито

Битола

Љупчо Долевски

2 65 Мино Андревски

Таки Даскало

Битола

Ристе Грујовски

3 59 Бојан Војновски

Таки Даскало

Битола

Ристе Грујовски

1 69 Даниел Павловски

Крсте П. Мисирков

Демир Хисар

Сашо Вренцовски

2 46 Ивана Велевска

Крсте П. Мисирков

Демир Хисар

Сашо Вренцовски

1 100 Светлана Милојковиќ Јане Сандански Битола Никола Петровски
1 80 Моника Митревска

Таки Даскало

Битола

Мирјана Планчак
2 70 Емилија Јованоска

Таки Даскало

Битола

Мирјана Планчак

 

 

Изработил:

Мите Ристов - Секретар

 

 

 

 

ПОЧЕТОК

 

 

 

На 06.05.2006 год. во ОУ „Тодор Ангелевски“ се одржаа општинските натпревари на младите техничари и природници („Народна техника“). На овие натпревари учествуваа натпреварувачи од над 20 училишта, со околу 200 ученици, кои се натпреваруваа во 21 област. Постигнати беа следниве резултати:

 

ПРИМЕНЕТА ГЕОГРАФИЈА:

 

1. Најденовска Мила (ОУ „Гоце Делчев“ - Битола) = 92 поени

2. Нечевска Александра (ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Битола) = 86 поени

3. Радивојевиќ Стефан (ОУ „Елпида Караманди“ - Битола) = 72 поени

    Јуруковска Јана (ОУ „Тодор Анѓелевски“ - Битола) = 72 поени

 

АСТРОНОМИЈА:

 

1. Илиевска Ана (ОУ „Коле Канински“ - Битола) = 90 поени

2. Нешковски Бојан (ОУ „Св. Климент Охридски“ - Битола) = 85 поени

3. Ризовска Кристина (ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Битола) = 60 поени

    Цветковска Ема (ОУ „Гоце Делчев“ - Битола) = 60 поени

 

АСТРОНАУТИКА:

 

1. Сервини Александра (ОУ „Гоце Делчев“ - Битола) = 70 поени

2. Котевски Дарко (ОУ „Даме Груев“ - Битола) = 55 поени

3. Јовановски Павле (ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Битола) = 40 поени

 

ЕКОЛОГИЈА:

 

1. Стефановска Бојана (ОУ „Елпида Караманди“ - Битола) = 100 поени

2. Ѓоревска Александра (ОУ „Св. Климент Охридски“ - Битола) = 90 поени

    Митревска Соња (ОУ „Даме Груев“ - Битола) = 90 поени

3. Стојковски Виктор (ОУ „Ѓорѓи Сугарев“ - Битола) = 85 поени

    Миленков Владимир (ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Битола) = 85 поени

 

МЕТЕОРОЛОГИЈА:

 

1. Василевска Катерина (ОУ „Гоце Делчев“ - Битола) = 100 поени

2. Бакиевска Флорина (ОУ „Св. Климент Охридски“ - Битола) = 95 поени

3. Ристевска Ивона (ОУ „Св. Кирил и Методиј“ - Битола) = 90 поени

 

 

 

ПОЧЕТОК

 

 

 

 

На 7 и 8 мај 2010 год. РГД „Геосфера“ ги организираше Републичките натпревари по географија!
Натпреварите се одржаa во ОУ „Елпида Караманди“ во Битола. На натпреварот зедоа учество околу 160 кандидати и нивни ментори.

Натпреварите ги отворија: директорот на училиштето Илчо Белџигеровски, претседателот на Регионално географско друштво Доц. Д-р Никола В. Димитров, претседателот на Македонско географско друштво Проф. Д-р Благоја маркоски и Советничката за образование во општина Битола, Снежана Петровска.

За сите ученици беше обезбеден престој кај сооученици од Битола, а за нивните ментори беше организирано хотелско сместување во Хотел „Битола“ каде се одржа и свечената вечера. Резултатите беа соопштени наредниот ден. Истите може да ги видите овде.

 

 

 

 

ПОЧЕТОК